НОВОСТИ

Тәуелсіз директор: корпоративтік басқарудағы рөлі мен маңызы

Тәуелсіз директор – бұл компанияның қызметкері немесе оның акционері болып табылмайтын директорлар кеңесінің мүшесі. Қазіргі таңда барған сайынкомпанияларды басқару күрделенуде. Күн сайын нарық пен заңнамалар талабына сай стратегиялық шешімдер қабылдау кезінде ескеруді қажет ететін жаңа технологиялар пайда болуда. Мұндай жағдайда тәуелсіз директор компанияның жетістігінде шешуші рөл атқарады.

Тәуелсіз директор – бұл компанияның қызметкері немесе оның акционері болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі. Оның міндеті – компанияның, оның акционерлерінің және клиенттер, жеткізушілер және қызметкерлер сияқты басқа мүдделі тараптардың мүдделерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету.Ол компанияның жеке бөліктеріне емес, тұтастай алғанда компанияның мүддесі үшін шешім қабылдауы керек.

Тәуелсіз директордың негізгі міндеттері:

 • Компанияның стратегиясын әзірлеуге қатысу және оның орындалуын бақылау.
 • Компанияны басқару тиімділігін бағалау.
 • Корпоративтік саясат пен рәсімдерді әзірлеу және енгізу.
 • Компанияның қаржылық қызметін бақылау және тәуекелдерді жою бойынша шаралар қабылдау.
 • Заңнаманың және компанияны басқару стандарттарының талаптарын орындауды қамтамасыз ету.

Тәуелсіз директор болу үшін белгілі бір білім мен дағдылар жиынтығы болуы керек. Компанияның жоғары басшылығында жұмыс тәжірибесі болуы, қаржылық және бухгалтерлік есептерді түсінуі, корпоративтік құқық пен реттеушілердің талаптарын білуі маңызды. Сонымен қатар, тәуелсіз директор компаниядан тәуелсіз болуы керек, компанияның бірлескен иелерімен немесе менеджерлерімен тікелей немесе жанама байланысы болмауы керек.

Тәуелсіз директор болу үшін кәсіби ұйымдар мен білім беру бағдарламаларына қатысу, Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тәжірибе жинау және бизнес шеңберінде беделге ие болу маңызды.

Тәуелсіз директор не істейді?

1.Топ-менеджмент қызметін бақылау

Тәуелсіз директор Компания басшылығының әрекеттерін бақылай алады және акционерлер мен басқа да мүдделі тараптардың мүдделерін қорғай алады.

2. Компания мүддесі үшін шешім қабылдау

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінде өзінің жеке мүддесі үшін емес, компания мен оның мүдделі тараптарының мүддесі үшін дауыс береді.

3. Ақыл және кеңес беру

Тәуелсіз директор корпоративтік басқаруға қатысты мәселелер бойынша ақыл мен кеңестер бере алады және компания басшылығына тиімді шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Тәуекелдерді бағалау

Тәуелсіз директор компанияның қызметіне байланысты тәуекелдерді бағалай алады және оларды басқару бойынша шаралар қолдана алады.

5. Этикалық мінез-құлықты бақылау

Тәуелсіз директор мінез-құлық ережелерін жасауға қатыса алады және олардың сақталуын бақылай алады, сондай-ақ этикалық мінез-құлыққа қатысты заңдар мен реттеуші нормалардың сақталуын қадағалай алады

Тәуелсіз директордың міндеттері

Жеке қасиеттерге ие болу:

 • Тәуелсіз директор өз міндеттерін орындау үшін барлық қажетті шараларды қолдана отырып, тиісті қамқорлық пен сақтықпен әрекет етуі керек;
 • Өз міндеттерін орындау кезінде адалдық, объективтілік, конструктивтілік, кәсібилік және құзыреттілік қағидаттарын басшылыққа алу;
 • Егер бұл ұстаным Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігінің пікірімен сәйкес келмесе де, өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай білу.

Мүдделерді теңестіру:

 • Директорлар кеңесінің қызметі барысында компанияның барлық акционерлері мен өзге де мүдделі тараптарының мүдделерін ескеру;
 • Барлық акционерлердің атынан әрекет ете отырып, акционерлер, Директорлар кеңесі және Компанияның атқарушы органы арасында сындарлы, оның ішінде миноритарлық диалог орнатуға ықпал ету;
 • Компаниямен байланысты кез келген коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама)мәмілелер, шарттар, жобалар туралы дереу директорлар кеңесіне хабарлау.

Шешім қабылдау:

Компанияның акционерлік құнын ұлғайту қағидаттарын, компанияның қаржылық сенімділігі мен тұрақтылығын, барлық акционерлердің мүдделеріне көзқарастардың теңдігі қағидаттарын басшылыққа алу.

Жанжалдардың алдын алу:

Жанжалдардың алдын алу:

Жанжалды жағдайлар туындаған жағдайда тәуелсіз директор заңдылық, әділеттілік және компанияның барлық акционерлеріне тең көзқарас қағидаттарына негізделген объективті және бейтарап ұстанымға ие болуы керек.

Бас тарту:

 • Шешім қабылдауға мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс беруден;
 • Өзінің қызметтік жағдайын компанияға немесе акционерлерге зиян келтіру үшін, сондай-ақ өзіне немесе кез келген тәуелді адамға тікелей немесе жанама пайда табу мақсатында директорлар кеңесінде және директорлар Кеңесі жанындағы комитеттерде жұмыс істегені үшін сыйақы алудан басқа компаниядан өзге сыйақы алмауға тиіс;
 • Тәуелсіздігін жоғалтуға әкелетін кез келген әрекеттен.

Тәуелсіз директор болу үшін не қажет?

Біліктілік талаптары мыналарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді:

 • жоғары білім;
 • басшы лауазымда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • мінсіз іскерлік бедел;
 • міндеттерді орындау үшін ұқыптылық;
 • жұмыста жоғары іскерлік нормалар мен қағидаттарды ұстану, қажетті жеке қасиеттерге ие болу(пайымдаулардың тәуелсіздігі, өз ұстанымын сындарлы түрде қорғауға және қабылданған шешімдер үшін жауап беруге дайын болу) және кәсіпкерлік тәжірибе;
 • бекітілген нысан бойынша тәуелсіздік критерийлерінің сәйкестігіне қатысты куәлікті ұсыну арқылы жыл сайын өз тәуелсіздігін растау.

Оқуды аяқтағаннан кейін:

1. Компанияға ДК мүшесі тұрғысынан жаңа көзқараспен қарайсыз.

2. Акционерлер, Басқарма, стейкхолдерлер және ДК арасындағы қарым-қатынасты қалай құру керектігін, корпоративтік қақтығыстарды қалай шешуге болатынын түсінесіз;

3. Жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін тәуелсіз директор дипломын аласыз.

4. Оларды қылмыстық жауапкершілікке тартатын ДК шешімдері туралы істерді талдайсыз. Жұмыста өзіңізді қалай қорғауға болатынын түсінесіз.

5. ДК төрағасына дейін жылжыту жоспарын құрасыз.

Бағдарламаның айырмашылықтары

1. Сізге не қажет екеніне назар аудару. Сабақты бастамас бұрын тыңдаушылардың сұрауларын біліп дәрістерді бейімдейміз;

2. Бағдарлама корпоративті хатшылардан. Біздің құрамда спикерлер: әртүрлі компанияларда үлкен тәжірибесі бар, iodd (Лондон) сертификаты және АНД (Ресей) дипломы бар, ғылыми дәрежесі мен атақтары бар;

3. Бағдарламаның фокусы: күнделікті іс-әрекетте туындайтын жағдайлар мен сұрақтарды талдау;

4. Спикерлердің онлайн және офлайн кеңес беру форматында 7 күндік қолдауы. Даулы мәселелерді түсініп, жағдайды қалай шешуге болатынын реттейміз;

5. Сабақ уақытында бағдарлама жазбаларына қол жеткізу;

6. Директорлар кеңесінің, Басқарманың және басқа бөлімдердің әріптестерімен бірге оқу тиімдірек. Оқу ақысы әрқайсысына айтарлықтай арзан және Сіздің компанияңыздың есебінен төленеді;

7. Кәсіби қоғамдастыққа шақыру: корпоративтік хатшылар бюросы, онда олар тегін вебинарларда, тренингтерде және конференцияларда жұмыс істеу трендтері мен нюанстары туралы айтады;

8. Біз жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін атаулы бітіру құжатын береміз.

Онлайн оқыту: топта, жеке.

Немесе бейне курс арқылы: жазбаларды қарап, жеке кеңеске қатыса аласыз (1 ак.ч.), ол жерде сарапшымен бірге сұрақтарды талдап, тестілеуді тапсырасыз. Қорғаудан кейін сіз сертификат ала аласыз.
Made on
Tilda